Samling

Bygdegården Sanna. Revsudden 101, 395 94 Rockneby
Det finns möjlighet att i viss mån sätta upp eget tält.

Hålltider

 • Start- och målområde öppnar: Lördag 3/8 kl. 08:30
 • Obligatorisk loppgenomgång: Lördag 3/8 kl. 09:30 – 09:45
 • Starttid: Lördag 3/8 kl. 10:00

Klasser

En klass – Last one standing
Deltagande sker på egen risk.

Dusch och ombyte

Vi rekommenderar att man kommer ombytt, vill man bada finns olika möjligheter till bad. Enerevet, Hamnen etc. Inga omklädningsrum kommer att erbjudas. Men möjlighet att smita undan och byta om finns.

Toalett

Dass finns och WC inne i bygdegården.Män  använder dass i första hand, kvinnor använder WC inne i Sanna i första hand.

Parkering

På avsedda p-platser i direkt anslutning till bygdegården Sanna.

Övrig service

 • Efter varv sju erbjuder vi ett enkelt buffebord med energi. I övrigt står du som tävlande står för allt sådant själv.
 • Vi erbjuder en fin bana, toalett, kaffe och vatten.
 • Det kommer finnas möjlighet att befinna sig under tak, antingen inne i ett partytält, eller inne på dansbanan.
 • AED/ Hjärtstartare finns på två platser längs banan. Det sitter på bygdegården Sanna. En borta vid Bronsåldersvägen. Sedan finns det ytterligare AED:er, se karta nedan. Ingen övrig sjukvård på plats mer än första hjälpen-kit.

Regler

 • Banan mäter minst 6706 m.
 • För att ett varv skall räknas som godkänt skall det genomföras inom 60 min.
 • Inför varje start kommer ljudsignal ges 3,2 och 1 min före.
 • Vid startsignal skall alla som fortsätter loppet befinna sig inne i startfållan.
 • Sen ankomst in i startfållan  medföljer diskvalifikation.
 • Varje varv startar exakt 60 min efter senaste starten.
 • Har du brutit får du ej vistas längs banan.
 • Ingen personlig service längs banan är tillåten, bara gemensamma stationer.
 • Inga hjälpmedel, likt stavar är tillåtet.
 • Om du väljer att gå och blir ikappsprungen har du skyldighet att lämna företräde för den som vill om. Håll gärna till höger om du går och passage sker till vänster.
 • Ingen officiell tidtagning kommer att ske, det sköter tävlande själv.
 • Som deltagare har du skyldighet att meddela tävlingsledare vid målgång för avprickning. Så även om du bryter loppet.
 • Segraren är den som ensam fullföljer ett varv inom 60 min. Alla andra är tekniskt sett DNF
 • Resultatlista kommer att sammanställas i form av distans och antal varv för respektive löpare.
 • Om ingen löpare genomför ett godkänt varv mer än någon annan, finns ingen vinnare.
 • Du som deltagare är skyldig att hjälpa medtävlande vid skada eller sjukdom under loppets gång.
 • Från och med start klockan 20:00 till och med start klockan 06:00 skall reflexväst och pannlampa användas. Säkerställ att utrustningen klarar en hel natt!

Viktiga passager

 • Marathon passeras efter 1959 m på varv 7
 • När du genomfört 12 varv har du klarat av 50 miles = 80,472km
 • När du genomfört 24 varv har du klarat av 100 miles = 160,944km
 • Glöm inte att tuta i tutan vid distansrekord!

Banbeskrivning

Kilometer 1

Vi inleder lugnt, lätt och fint. Ut från Bygdegården Sanna går det nedför, pass upp här, för ni kommer ut på Revsuddevägen där det förekommer biltrafik. Håll er till vänsterkanten och visa respekt mot medtrafikanterna. Ganska snart viker ni upp i skogen och får lite trevlig stiglöpning innan ni kommer ut på en lite bredare grusväg, blickar ni söderut mellan husen och över hustaken kan ni skymta Kalmarsund och i horisonten Ölandsbron.

Kilometer 2

Den lite bredare grusvägen fortsätter och leder förbi de mysiga husen som ligger insprändga i den glesa tallskogen, ni passerar några hus och snart börjar en lite längre stigning upp i skogen. När ni lämnar grusvägen blir det lite stiglöpning och snart kommer skogen öppna upp sig och banans kanske jobbigaste passage, passa på att gå lite och njut av den fina tallmon. Kilometern avslutas med fantastisk stiglöpning!

Kilometer 3

Snart svänger vi höger och ned mot själva bostadsområdet Revsudden, snart kommer ni till en korsning som ni kommer passera vid två tillfällen. Sväng vänster vid båda tillfällena så kommer det gå galant! Ett stort röse passeras och lite löpning i villaområdet, notera hastighetshinder som ligger på vägarna. På slutet av kilometern svänger vi höger och sedan höger igen ut på Fulviksvägen.

Kilometer 4

Fulviksvägen söderut och kanske en skön bris från Kalmarsund når er innan ni svänger höger mot tidigare nämnd korsning. Sväng vänster på mysig grusväg i det äldre sommarstugeområdet. Snart kommer nu ut mot en öppen yta, ibland kallad Torget här får ni hålla koll, för ni ska ut på Revsuddevägen en bit igen, håll er på vänster sida så kommer det gå galant!

Kilometer 5

Pass på för nu blir det skarp vänstersväng ned mot Södra revet, och ned höger mot badplatsen Måsen där vi snart kommer till ett av banans vackraste partier, vi tar oss fram längs strandängar alldeles i kanten av Kalmarsund och med Ölandsbron långt bort i horisonten om man blickar söderut. perfekt läge för att stanna och njuta lite och ta en selfie och hashtagga #revsuddenbackyardultra Vi kommer ut på en en mindre väg i kanten av Revs gård där den nyanlagda våtmarken tornar upp sig.

Kilometer 6

Vi fortsätter i ängsmark och betesmark och snart in i fantastisk skogsmiljö i Jaensängen och Lotsgårdsängen. Njut av denna fantastisk miljö! En passage kallar vi för Gröna gången, ni kommer förstå varför.
Väl framme vid området Lotsgården börjar trivsam asfaltslöpning upp mot Sanna.

Sista biten

Sista biten passers fårhagar och kohagar på mysig asfaltsväg innan det är dags att passera Revsuddevägen. Vanliga trafikregler gäller såklart. Så se er för när ni passerar vägen. Övergången kommer att vara obevakad.
Välkomna till Sanna för lite välbehövlig återhämtning innan det är dags för nästa varv!

Revs gård

Banan är delvis förlagd till Revs gård ägor och vi vill rikta ett stort tack till gården för tillåtelse att få använda era fantastiska marker för loppet.

Passa gärna på att fylla frysen med gården härliga råvaror! Läs mer: https://www.revsgard.se/

Revs gård erbjuder hamburgare från 13-16 lördagen den 3 augusti.

Övrig information

Arrangörer på plats vid frågor eller kontakt:

Tävlingsledning: Andreas Juhl 070 – 259 77 01
Banansvarig: Isac Hallberg 073 – 027 36 34

Larmnummer vid akut olycka: 112