Handlingar

Ta gärna del av våra dokument rörande Sportsällskapets verksamhet. Har ni frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med vår ordförande Andreas Juhl. 

Årsmötesprotokoll 2023

Årsmöte 2022.docx

Verksamhetsberättelse 2021 för Revsudden sportsällskap.docx

Revisionsberättelse 2021.docx

Bokslut 2021 Revsudden sportsällskap.xlsx – Blad1